En Bedre Fjordforbindelse
Navigation
Forside med nyheder
Se filmen
Borgermøde, april 2011
Kontakt os
Bestyrelsen
Links

Facebook
Hvorfor denne forening?
Vedtægter
Bliv medlem

Projekt-web (Frederiksborg Amt)

Frederikssund Erhverv
Nyeste artikler
Høringssvar VVM
Trafikaftale 2009
Skriv under
Transportpolitik 2020
Frederikssundmotorvejen
De Hvide busser på DR2
I dag kan du se en udsendelse om de Hvide Busser på DR2 kl. 21.00, jf 75 året for befrielsen fra den tyske besættelse. Danmarks Busmuseum, som også deltog ved vores broindvielse har bidraget med en passende Volvo bus som normalt fremstår rød, men som i udsendelsen er blevet beklædt med hvid folie, røde kors og Dannebro. Der medvirker en række ukendte skuespillere/ statister bl.a. Ole Vang fra museet som chauffør. Udsendelsen genudsendes den 10. maj kl. 18.00.
2. verdenskrig var en forfærdelig tid, som der heldigvis kan mindes om med billeder og film, også selvom vi nu har Corona at slås med.

Folketinget har i anledning af Corona opbremsningen foreslået fremrykning af offentlige opgaver, dog tales der aktuelt ikke så meget om motorvejen til Frederikssund fra Måløv. og annullering af brugerbetalingen for passage af Kronprinsesse Marys bro tales der slet ikke om fra Christiansborgs ministre, selvom det flyver rundt i luften med uoverskueligt mange milliarder fra regeringens side.

Finansieringen af den bro er åbenbart som rationeringsmærker under krigen.

Der er dog et lys i mørket over Frederikssund, idet Frederikssund kommune i sidste øjeblik slipper for at betale det af regeringen tidligere planlagte store millionbeløb til den ny kommunale udligningsreform.

Skrevet af J Vingaard d. 06-05-20200 Kommentar(er) · 160 Fremvisninger - Udskriv
Den betaling går ikke Tullberg
Leif Tullberg, som er formand for selskabet, der sammen med Vejdirektoratet står bag driften af den ny bro ved Frederikssund, forsøgte i dag uden held på TV2 Lorry at overbevise alle om, at han alene ved mere end landet eksperter på trafikforsknings området om den fremtidige trafikmængde på betalingsbroen over Roskilde Fjord, selvom den i dag lang tid efter indvielsen udgør sølle 2400 om dagen.

Det er nærmest pinligt at han ikke vil indse at løbet er kørt og at brugerne føler betalingen dybt urimelig, og derfor fravælger den ny bro.

Man kan blot konkludere, at flertallets holdning klart fremgik af den lille TV2Lorry rundspørge i Skibby, godt gået Skibby.

Hvad værre er den holdning som regering og transportminister lægger for dagen i spørgsmålet om betaling for passage af vores bro, der som bekendt er belånt meget favorabelt til en rente nær nul.

Hvilket Leif Tullberg burde være stolt af, i stedet for at forsvare egne urealistiske prognoser for trafikken over betalingsbroen.

Hvad skal man sige når vi har en transportminister, der på tv uimodsagt ved indvielsen af broen sagde om betalingen: "Den vil folk vænne sig til" og i en efterfølgende udsendelse sagde: pyt med et evt. vildt naturødelæggende Kattegat projekt over Røsnæs vest for Kalundborg. "Det vil folk vænne sig til, som ved Storebælt"

En sidebemærkning til dagens TV2 Lorry må være at han åbenbart ikke vidste, at områdets borgmestre i dag stod udenfor hans dør for at høre nyt om Frederikssundmotorvejens afslutning.

Mon det også bliver en betalingsvej.

Nej sådan bliver det ikke, heldigvis.

Skrevet af J Vingaard d. 24-02-20200 Kommentar(er) · 284 Fremvisninger - Udskriv
Bevogtet grænseovergang ved Frederikssund, eller hvad er meningen.
En stribe Facebook opslag alarmerer i dag, den 2. januar 2020, om en form for grænsekontrol med Politi bevogtning ved Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund.

Nej det er desværre ikke en 1. aprils joke, men en absurd udløber af loven om den supplerende bro med betaling ved Frederikssund. Loven blev som bekendt vedtaget under den tidligere transportminister, nyligt belønnet med formandsposten for Folketinget, Henrik Dam Kristensen (S) i front.

Det hele sker antageligt for at "fange" evt. lastbiler, og andre større køretøjer, som ikke ønsker at betale ekstra ved passage over den ny betalingsbro, åbnet i 2019, eller ikke har forstået/ læst skiltningen om forbud for passage med lastbiler over den gamle bro.

Måske skal man dog spejde lidt længere efter den udeblevne og indregnede lastvognstrafik på den ny bro nemlig til den stadigt gratis Holbæk motorvej syd om Roskilde.

Og det rammer jo økonomien bag den ny bro, selvom den er opført væsentligt billigere end beregnet og belånt med et tæt ved at være rentefrit lån, men den har det samlede Danmark åbenbart ikke råd til trods for bunken af gamle og nye afgifter og diverse andre skatter.

Ja vi har altså både en gammel gratis bro og en ny bro med "Gale Mathias Betaling" i Frederikssund, en lidt særpræget turist attraktion kan man sige, forhåbentligt opgives betalings forsøget i det ny år.

Folketingets flertal og dets nuværende transport udvalg har åbenbart ikke tænkt at gøre andet, end at genere alt og alle ved Frederikssund inkl. "Børnene" og deres forældre, apropos statsministerens nytårstale.Desværre er manglen på kompetence i folketinget på flere områder ikke et nyt fænomen. På "youtube" kan du således og gratis se en efter min mening enestående god film:

"Industrikulturens historiske arv".
Denne del af vores kultur vægtes lavt af det officielle Danmark alias Kulturministeriet, hvilket er trist. Filmen er flot produceret af Jan Williams i 2018, se/ gense den i anledning af det ny år.

Filmen har bl.a. en tråd til Frederikssund, hvor dampskibet S/S Skjelskør passes af en forening af frivillige uden den store opmærksomhed fra landets øverste ledelse, hør foreningens formand Kirsten Pontoppidan fortælle om arbejdet.
Der er også et fint klip fra Skjoldnæsholm, Sporvejsmuseum med museumsleder Mikael Lund.

Over hele landet ligger der private museer med frivillige, som holder historiens hjul kørende og nærværende f.eks i jernbanemateriel, skibe og busser (Danmarks Busmuseum)

Denne vigtige del af vores kultur tildeles her i landet kun ½ procent samlet set af kulturmidlerne, da området sikkert ikke betragtes som finkultur eller rigtig kultur.
Støt derfor op om alle disse private museer og foreninger, som varetager de sidste 100 års udvikling, også kaldet dit daglige og fremtidige liv.

Hvorfor jeg skriver dette kan du se ved at trykke "Læs mere"
Godt Nytår

Skrevet af J Vingaard d. 02-01-2020Læs mere · 0 Kommentar(er) · 377 Fremvisninger - Udskriv
"Broen kom ikke på grund af betalingen, men.."
"Broen kom ikke på grund af betalings løsningen, men på grund af foreningen: "En Bedre Fjordforbindelse", citat formanden, Jens Ross Andersen (V).

Lagt ud på Facebook i dag af formanden med et billede af hele bestyrelsen taget for ca. 13 år siden. Hvorefter formanden begav sig over broen til fods i det gode vejr.

På " arkiv.dk " kan du nu se mange billeder fra foreningens lange historie lagt ind af Anne-Lise Andersen under emnet "En Bedre Fjordforbindelse" bl.a et billede af den første formand, Søren Bøvig og 3 daværende bestyrelsesmedlemmer bl.a Torben Petersson, taget i 2003, der hvor broen nu er åbnet, et billede af logoet herover tegnet af Torben Nielsen.

Og ikke mindst billedet taget af bestyrelsen i 2006, der virkelig udstråler fornyet kampgejst og sejrsvilje.
På billedet ser du: Torben Nielsen, Jørgen Vingaard, Bent Raith, Jens Ross Andersen (fmd), Torben Petersson, Susanne Bartholin, Niels Jørgen Andersen

Du kan gå på opdagelse i Danmarkshistoriens største digitale arkiv, som indeholder millioner af data.

Du kan også søge på Facebook under "Danmarks Busmuseum" og se de flotte billeder af busserne ved målstregen på broen og måske dig selv.

Jeg var personligt fremme på festpladsen kl. 8.00, og kan konstatere, at Vejdirektoratet havde styr på det hele med nærmest militær præcision, hvor man måtte køre, parkere, hvad man måtte drikke osv. med mange officials fra direktoratet, kommune, løbeforeningerne samt en større politi styrke i biler og på motorcykler på pladsen. Jeg hørte dog ikke "brosangen" blive sunget

Mange frivillige fra områdets foreninger havde lagt store kræfter i de mange stande, herunder, spejdere og kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris. Skibby Aktive kom med en veteran militærbil påsat en sød plakat med egern og andre elementer fra Hornsherreds natur, som nok var mere nærværende end en plakat ved indgangen af en høj imponerende obelisk lignende bygning i glas og stål. En gudstjeneste med provst og Fjordkor blev afviklet fra kl. 9.00.

DR og TV2 var tilstede. Men ved en kort gennemlæsning af tekst TV og gennemsyn af dagens TV nyheder fornemmer man hurtigt en redaktionel forskel, hvor TV2 i betydeligt højere grad end DR tør skildre sagen nuanceret ligesom et kendt blad i gamle dage havde som sit slogan.

Det var den tidligere statsminister Helle Thorning Schmidt (S) der uden held forsøgte at lægge en betalings "tornekrans" rundt om København i 2012. Citat fra Politiken dengang: "Inden for gruppen af bilister, der rammes af en betalingsring, vil lavindkomstgrupper blive ramt relativt hårdest". hmm.

Det var den tidligere transportminister Henrik Dam Kristensen (S) der i ovennævnte regerings tid dikterede en betalingsbro løsning overfor Frederikssund byråd, ellers ville broen blive udskudt nogle år, sagde han.

Det er den nuværende transportminister Benny Engelbrecht (S) der på tekst tv i dag går ind for at udbrede betalingen til hele landet uden at udtrykke sig brugbart konkret. Og frækt siger på TV, at når den aktuelle bro er betalt om ca. 25 år, hvem der så end er i folketing og regering til den tid, at så vil man måske "se på" om betalingen skal fortsætte, tak for kaffe.

Undskyld, men der tegner sig vist et mønster, men foreningen er og bliver upolitisk.

Denne forening har hele vejen været upolitisk med et mål nemlig: En bedre fjordforbindelse, i bred forstand. Det mål må siges at være nået og målsnoren sprængt, billedligt talt.

Fortsat god læselyst på arkiv.dk

PENDLERFRADRAGET foreslået af Hans Andersen MF (V) er vedtaget af folketinget jf. Jens Ross Andersen, husk derfor regnskab/ kvittering for passage af broen, når du skal udfylde SELVANGIVELSEN for 2019.

Skrevet af J Vingaard d. 28-09-20190 Kommentar(er) · 499 Fremvisninger - Udskriv
28/ 9 og næsten 800.000 unikke besøg på denne side.
Lørdag den 28/ 9 klippes snoren af Kronprinsesse Mary, og så åbnes der op for festligholdelsen af Kronprinsesse Marys bro. Dagens program kan ses på: "www.festoverfjorden.dk".
Det skulle vist egentlig have været sket den 30/ 8, men Frederikssund-forbindelsen tabte altså i sidste øjeblik 0:1 til Kalundborg motorvejens forlængelse, som allerede er åbnet, og som naturligvis kan benyttes gratis, når din bilfinansiering, benzin, forsikring og vægtafgift er betalt og kørekortet er aktivt.

Skolebørnene er allerede cyklet over den ny bro i fredags og måtte af uransagelige grunde kun cykle "med uret" over den ny bro og retur til Frederikssund af den gamle bro. Hvor børnene fra Hornsherred cyklede hen ved jeg ikke på nuværende tidspunkt.

Løbere, fodgængere og 6 veteranbusser fra Danmarks Busmuseum i Skælskør er sammen med dampskibet Skjelskør parat den 28/ 9, så det skal nok blive en stor fest, der går over i byens historie, i hvert fald.

Du kan bestille og reservere busbilletter - max 5 billetter pr. person Fra den 25. sept. kl. 10.00 på mail: info@broforbindelsen.dk – efter først til mølle princippet.

Hvor langt festen når ud i landets historie er så spørgsmålet. Der har f.eks. ikke været reklameindslag på TV og i radio for betalingsanlægget, mig bekend, men jeg kan naturligvis have overset/ overhørt det. (ok nu har jeg hørt butikscentret Sillebroens radioreklame, men den omhandler desværre ikke rabat på passage af broen)

Det var så "kronen på værket" for denne forening: "En bedre Fjordforbindelse", der har kæmpet meget vedholdende for en bedre fjordforbindelse overfor politikere og transport ministre igennem 15 år med løbende kontakt til pressen herunder Lokalaviserne, Amtsavisen, DRP4 og TV2Lorry.

Der er dog en række torne i kronen, som mange gerne havde været foruden.
Ikke mindst den uretfærdige og unødvendige særskat på passage af broen.
Det forhold medvirker til at forureningen fra ventende biler på den gamle bro mindskes mindre, end hvis beslutningen om betaling var taget af bordet igen.

Altså ligeså hurtigt som en gruppe af nuværende og tidligere toneangivende medlemmer af folketingets transportudvalg gennemtrumfede den overfor et relativt rådvildt byråd og dets borgmester, minus et byrådsmedlem.

Brobetalings løsningen er dermed et stort minus i landets klima- og miljøregnskab, ligesom en tunnel havde været mere miljørigtig end en grå højbro for det nære fjordmiljø.

En stor del af folketinget mener åbenbart at dobbelt klima- og miljømoral er at foretrække frem for rigtig klima- og miljømoral.

På vegne af foreningen "En bedre Fjordforbindelse", dens bestyrelser gennem tiderne og dens formand gennem over 12 år, Jens Ross Andersen (V) er vi både stolte og glade for at foreningens arbejde er bragt til ende vedr. selve broforbindelsen. Vi vil på et andet tidspunkt jf. formanden få placeret en lille bronceplade ved/ på broen som minde om foreningen.
Formanden og bestyrelsen siger tak for din støtte og medvirken og vi SLUTTER hermed vores arbejde.

Som presseansvarlig igennem næsten 12 år inkl. redigering af hjemmesiden, har jeg med glæde bemærket, at denne hjemmeside næsten har fået 800.000 unikke besøg i sidens 12 årige historie. Rul ned over sidens nyheder herunder og se tælleren i nederste højre hjørne.

Vores "nabosider" skal også ha en tak fra os for det, de har gjort og det de med sikkerhed fortsat vil gøre.

Det gælder bl.a hjemmesiderne: "Tunnelnu.dk", "Langtunnel.dk" og ikke mindst "Nejtilbroafgift.dk"

Der skal naturligvis også lyde et hip hip hurra for de modige sejlere/ svømmere "vikinger", der udenfor brovagternes rækkevidde vil sejle/ svømme over ved den ny bros indvielse i en protestaktion mod betalingsløsningen.

Men hov, hvad sker der med motorvejen fra broen til Måløv, tryk "Læs mere".

Skrevet af J Vingaard d. 22-09-2019Læs mere · 0 Kommentar(er) · 623 Fremvisninger - Udskriv
Har du pengene klar, ellers må du gå.
Vejdirektoratet har bragt sig selv lidt uheldigt i mediernes søgelys på TV2 Lorry med underlig salgs skiltning med tekster som "Er du klar til broen" (altså at betale) eller "meld dig til på Fjordpay" opsat ulovligt som valgplakater hen til den gamle bro på selv samme sted, hvor det samme direktorat med hård hånd fjernede bannere med teksten. "Nej tak til brobetaling" fordi de ikke passede ind i direktoratets og det til formålet oprettede selskabs åbenlyse holdninger.

Nå, det reklamestunt var ikke smart, så Vejdirektoratet oplyser til TV2 Lorry, at de erkender skiltningen er ulovlig og fjernes, når man får tid, altså.

Det er da også total markedsførings forvirrende at bruge flere dumsmarte betegnelser for den samme beskatning: "Fjordpay", "Pay by plate", "Brobizz" o.s.v.

Med den aggressive fremfærd som direktoratet og deres samarbejdspartner viser, er det nu rimeligt sikkert, at enhver ytring imod brobetalingen vil blive fejet af vejen ved broåbningen med hård hånd.

Man får næsten kuldegysninger ved tanken om, at vi her i dette lille velhavende og relativt fredelige land måske kan risikere forhold, hvor demonstranter, uanset om de har anmeldt deres demonstration lovligt, risikerer at blive skubbet væk, ligesom det skildres i tv fra andre lande langt herfra.

Oven i købet på grund af et relativt lille broprojekt for et helt land, der ville kunne betales kontant med ca. 500 skattekroner fra hver skattebetalende borger i Danmark.

Og her taler vi altså om et helt land, der har mulighed for at finansiere hele molevitten for ca. 0% i rente om året over 50 år.

Det nærmer sig det rene vanvid/ absurditet, at den brugerbetaling ikke droppes nu af Folketinget.

Skrevet af J Vingaard d. 19-08-2019Læs mere · 0 Kommentar(er) · 626 Fremvisninger - Udskriv
Folketingets regnedrenge har vist ikke regnet helt rigtigt.
Festen for broindvielsen nærmer sig med rekordfart, på godt og ondt, med løb, sang, flag, øl, kaffe, kager og taler. Det siges, at løb er sundt, men ta nu lige en puste pause på toppen og nyd udsigten, for i dagligdagens trafik vil det være farligt både at køre bil og samtidigt nyde udsigten i det halve minut, det vil tage at passere brofagene i bil med ca. 80 km i timen.

Vi er nu nået punktet for ”ingen vej tilbage”/ ”no return”, hvorfor foreningen ”En bedre Fjordforbindelse” finder det rigtigt, at minde om dens uomtvistelige betydning for, at det primære mål om en ”En bedre Fjordforbindelse” er nået efter over 14 års hårdt slid, utallige møder her og på tinge og indlæg i aviser, radio og på TV.

Det hele toppede, som måske bekendt, i 2005, hvor tingets transportudvalg fysisk var inviteret i bus til den eksotiske destination "Bi Lidt", som siden er nedbrændt i Frederikssund, af byråd og denne forenings formand, Jens Ross Andersen (V) i fællesskab. Her fik de fremmødte politikere syn for sagen og til sidst præsenteret for foreningen ”En bedre Fjordforbindelse” ´s egen premiere film (optagelser, klip og speak af Michael Mønster efter ide og manuskript af Jørgen Vingaard) om behovet for den bedre fjordforbindelse.

Martin Lidegaard MF, (B) udtalte ved den lejlighed, at når det nu ikke kunne være anderledes, så måtte Frederikssund vælge mellem den længe ventede Fjordforbindelse eller den længe ventede motorvej til Ballerup. Begge ønsker var umulige at få opfyldt samtidigt af folketinget. Nå må man sige.

Når herligheden indvies om få måneder er broen da også pålagt en særtold/ betaling for passage efter en nærmest påtvungen aftale fra daværende transportminister (nuværende formand for tinge) Henrik Dam Kristensen (S) til og med Ole Find Jensen (S) daværende borgmester i Frederikssund. Det var ikke lige det vi havde kæmpet for, tør jeg roligt skrive.

Og tror du vores forening og dermed alle dens medlemmer gennem tiden, dig og mig, bliver inviteret eller husket, når flagene går til tops. Næppe, der vil den dag stå adskillige andre parat til at tage ”æren”.
Det gjorde der vist også efter den 2. Verdenskrig.

Hvad var det med ”regnedrengene” i overskriften, "læs mere" ved at trykke nederst.

Skrevet af J Vingaard d. 04-08-2019Læs mere · 0 Kommentar(er) · 788 Fremvisninger - Udskriv
Annuller den broafgift nu
Jævnfør de "sociale medier" har MF Mette Thiesen (D) netop besøgt transportminister Benny Engelbrecht (A) med budskabet om en straks annullering af broafgiften på Kronprinsesse Marys bro, en afslutning af Frederikssund motorvejen og en forlængelse af Hillerød motorvejen begge som her og nu sager, Sådan.

Det haster med en annullering af broafgiften, da åbningen af den ny vej/ bro tydeligvis for enhver nærmer sig med lyntempo, Man er således ved at lægge sidste hånd på tilkørselsvejene fra Hornsherred med rundkørsler og afkørsler, der bliver nok så vigtige i den nuværende situation. På Frederikssund/ Vinge siden halter det lidt mere og hvor begynder og slutter egentlig betalingszonerne.

Med tanke på de tragiske ulykker, som er sket og desværre fortsat kan ske rundt i landet grundet manglende økonomiske midler til etablering af bomme ved alle letbane-/ jernbaneoverskæringer, er det endnu mere sørgeligt at folketinget på den ny vej over Roskilde fjord vil bekoste og administrere opsættelsen af en helt anden slags bomme, som om det var en ny "Berlinmur" og ikke en smal fjord, man passerer.

Nogle af os fra den sidst siddende bestyrelse for foreningen "En bedre Fjordforbindelse" overvejer i øvrigt kraftigt at klippe en snor over på Hornsherred-siden samtidigt med den officielle snor overklipning sker langt væk på Frederikssund-siden.

Skrevet af J Vingaard d. 07-07-2019Læs mere · 0 Kommentar(er) · 699 Fremvisninger - Udskriv
Ny brobisse
Ny transportminister og dermed ny "brobisse" er Benny Engelbrecht (MF) S fra Sønderjylland og netop genvalgt i Sønderborg kredsen til folketinget. Tillykke med det.

Antallet af socialdemokratiske transport navne herunder den hidtidige formand for folketingets transport udvalg samt transport ordfører navnet for socialdemokratiet, har skabt navneforvirring om, hvem der var den virkelige frontfigur i socialdemokratiet på transport/ trafik området.

Kjeld Haslund, kandidat til folketinget for (C), har således netop måtte undskylde, at han fik byttet om på et par "S" navne under valgkampen. Kjeld Haslund (C) har pudsigt nok erhvervsområdet vedr. kommunikation/ markedsføring til fælles med Benny Engelbrecht (S) (før 2007)

Forvirringen på det meget politisk prægede transportområde fortsætter dog med sin skævvridning bukket mod Jylland fordi, hvornår vil Benny Engelbrecht (MF og ny transportminister) S annullere den planlagte brobetaling ved Kronprinsesse Marys bro. Den ny transportminister må som tidligere økonomiordfører for socialdemokratiet se, at det går simpelthen ikke med en lille betalings "ø" midt i Roskilde fjord, der vil virke som en knude på Danmarks overordnede vejnet. Det svarer nærmest til forholdene omkring byen Berlin efter 2. verdenskrig til genforeningen af Tyskland.

Og hvad skal der f.eks ske ved Vejle fjord, der tales jo nu om en "togtunnel", hvad skal der ske med den ny gratis fjordforbindelse ved Ålborg og de gratis forbindelser ved Storstrømmen. Ja selv i Sønderborg er der jo en ældre bro, der let kan gøres til betalingsbro med "Pay- alt- hvad-du- har".

Er motorvejs forlængelserne helt til Frederikssund, Hillerød og Kalundborg samt de påtrængte forbedringer af vejnettet ved Helsinge og Frederiksværk nu udskudt yderligere 5-10 år.

Hvordan vil den ny øgede fokus på miljø fremskynde eller evt. stoppe ovennævnte, ja mange spørgsmål rejser sig i det ny folketing på transportområdet.

Skrevet af J Vingaard d. 27-06-20190 Kommentar(er) · 679 Fremvisninger - Udskriv
Valget var dit
Til folketinget er heldigvis indvalgt et nyt medlem, Mette Thiesen, MF (D), hvis valgsprog lyder: ”Nej til broafgift”. Tillykke til hende for denne holdning og alle de, der mener at den påtænkte brobetaling er total urimelig, men som i en lang periode ikke har haft et talerør direkte i folketinget.
En anden meget aktiv kandidat for en annullering af brobetalingen, Kjeld Haslund (C) skrev ”Gratis Bro” på alle sine valgplakater og i sine mange avis annoncer op til valget, men kom desværre lidt i klemme under valgkampen i forhold til sit eget parti grundet en af de håbløst overbelastede rundkørsler ved Frederiksværk. (Sådanne forhold kan i øvrigt også opleves dagligt ved Helsinge) Ja han skrev det så mange steder, at man kunne tro at kandidaterne over og under på masterne også mente det, men sådan er det ikke, der skal fortsat kæmpes for sagen.

Hvor er det dog typisk Sjælland uden for København, politikerne slås internt og taber kampen til Jylland igen og igen.
I selve København kunne "den nye kongelige undersøger" efter optællingen af stemmerne køre badet i sejrens lys gennem en gratis havnetunnel, naturligvis.

I dag d. 17-06-2019 fejrer Island 75 året for løsrivelsen fra Danmark, måske det var en løsning for Sjælland uden for København, kan man med et skævt smil fristes til at sige.

Tænk blot på den jyske politiker, Henrik Dam Kristensen MF (S) som var ansvarlig minister ifbm. beslutningen om brobetaling ved Roskilde Fjord, ja han belønnes ved nu at være spidskandidat til formandsposten for folketinget, og vælges antageligt fredag den 21-06-2019 til "posten".

Hvis brobetalingen ikke droppes/ udskydes før den indføres her til oktober, vil den knudrede anlægslov vedr. broen og ejerskabet af denne afstedkomme uoverstigelige økonomiske forviklinger, hvor det ikke er nok at holde tungen lige i munden, som det sikkert vil kræves at passere broens krumme og stejle stigning.

Se også denne artikels uddybende tekst og næste artikel om vores deltagelse i broindvielsen, der nærmer sig hurtigt. Du fornemmer det sikkert allerede på din vej fra Skibby mod øst, at du pt. ikke må køre ligeud i den ny rundkørsel.

Så ender du bare oppe på den ny fjordforbindelse, som vi og så mange har kæmpet hårdt for i så mange år, bare ikke lige i dens endelige form.

Skrevet af J Vingaard d. 17-06-2019Læs mere · 0 Kommentar(er) · 1303 Fremvisninger - Udskriv
Side 1 af 16 1 2 3 4 > >>
Velkommen
På denne side finder du information om den kommende forbindelse over eller under Roskilde Fjord. Forbindelsen bliver enten en bro eller en tunnel, og den vil forbinde Hornsherred i vest med Frederikssund i øst.

Vi vil meget gerne høre fra alle, som har synspunkter om den kommende fjordforbindelse. Du kan kontakte os ved at klikke her.
Hvornår er broen oppe?
Kronprins Frederiks Bro åbner for sejlads hver hele og halve time.

Broen åbner dog IKKE på nedenstående tidspunkter:

Mandag-torsdag: kl. 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00.

Fredag: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00.

Lørdag, søndag og helligdage: Kun hver hele time, dog ikke 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 og 13:30.
Copyright © En Bedre Fjordforbindelse 2007 i samarbejde med www.baxit.dk