En Bedre Fjordforbindelse
Navigation
Forside med nyheder
Se filmen
Borgermøde, april 2011
Kontakt os
Bestyrelsen
Links

Facebook
Hvorfor denne forening?
Vedtægter
Bliv medlem

Projekt-web (Frederiksborg Amt)

Frederikssund Erhverv
Nyeste artikler
Høringssvar VVM
Trafikaftale 2009
Skriv under
Transportpolitik 2020
Frederikssundmotorvejen
Vejdirektoratet har påtaget sig en politisk rolle.
Igen skal vi fyldes med Vejdirektoratets politiske sidebemærkninger, der desværre passer fint i tråd med det ny medlem af Frederikssund byråd, Michael Thøgersen (V)´s synspunkt om befolkningens store tilfredshed med, at skulle betale for brug af den ny forbindelse. Vi skal ligefrem "glæde os" til at betale, modsat synspunktet fra de almindelige borgere, som for egen regning har samlet sig i protest.

Jeg tager derimod hatten af for Marianne Damgaard Porsborg (LA)´s Læserbrev i Lokalavisen- weekend, den 05-04-2018, hvor hun erkender, at den førte politik var forket og gentager rigtigheden i en tidligere overskrift anvendt på denne hjemmeside, nemlig ordsproget om at: ”Den der tier, samtykker”.

Af uforklarlige grunde har Frederikssunds skiftende byråd ligget underdanigt på knæ foran Christiansborgs politikere. Derfor står vi nu midt i en unødvendig kamp mod brugerbetaling på den ny bro eller snarere den ny ”betalingsvej” fra Lyngerup/ Onsved til Tørslev, der vil brandmærke husene i en stor del af Hornsherred og amputere linket fra Hornsherred delen af Frederikssund kommune til Frederikssund by, i stedet for det modsatte, der jo var meningen.

Man kan jo ikke se andet end det vand, der ind imellem står på markerne, når man passerer rundkørslen syd for Lyngerup, resten er betalingsvej og atter betalingsvej ud over markerne, som man levende kan forestille sig blive forlænget ned igennem hele Hornsherred indenfor en overskuelig årrække, når den gratis Kalundborg motorvej forlænges, og befolkningen i Hornsherred nu så gerne vil betale for gildet.

Når Vejdirektoratet i dag på TV2 sammenligner den ny Kronprinsesse Marys Bro med Vejle Fjord Broen, vil jeg stilfærdigt påpege, at broen over Vejle fjord er 1,7 km lang, har 40 meter gennemsejlingshøjde og så er den GRATIS at benytte. Hvad mon Vejdirektoratet mener om den sammenligning.

Skrevet af J Vingaard d. 10-04-20180 Kommentar(er) · 203 Fremvisninger - Udskriv
Ole Stephessen (C) ”Man kan se, at byrådet ikke KAN svare”
Nej til brugerbetaling afholdte den 12-03-2018 møde i Rejsestalden, Jægerspris med Ole Stephessen (C) som dirigent, Ole har som bekendt medvirket i adskillige film og TV udsendelser og er pt medlem af Gentofte kommunalbestyrelse.
Han sagde bl.a: ”Man kan se, at byrådet ikke KAN svare”, "opret derfor et midlertigt byrådsudvalg med medlemmer fra byråd og Jer selv, som fremover kan bekæmpe brugerbetalingen"

Der kom mange gode input fra panelet med Steffan Rasmussen, Susanne Bartholin m.fl. og tilhørende, hvilket må give rigelig energi til næste tiltag.
Vi ved jo at den endelige beslutning om en brugerfinansiering skete i 2014, men historien trækker lange tråde bagud og til møder, hvor Frederikssund Erhverv pludseligt sad på forreste række til højbords med Vejdirektoratet og udtrykte, at "de da ikke havde noget imod brugerbetaling", den berømte runde 10´er. Hvorfor Frederikssund Erhverv ikke kunne se, at det ville kunne ramme dem selv, er mærkeligt.
Der blev også udført en proforma afstemning/ undersøgelse af Vejdirektoratet vedr. brugerbetaling, hvor der som østpå kun var mulighed for at stemme for EN mulighed.

Hermed bare nogle af de mange trafik/ transportministre, der har siddet i de seneste årtier:

Flemming Hansen (C), Lars Barfoed (C) Hans Christian Schmidt (V) Henrik Dam Kristensen (A), Magnus Heunicke (A), Pia Olsen Dyhr (SF) og Ole Birk Olesen (LA)

Begrebet OPP (Offentlig Privat Partnerskab), som ikke nødvendigvis indebærer en direkte brugerbetaling men kan være betaling via statens skatteindtægter til f.eks. PFA opstod så vidt jeg husker omkring 2002, dengang fjordforbindelsen hørte under Frederiksborg Amt med den nuværende statsminister ved roret

Se: Nej til brugerbetaling facebook gruppens film, fra 12-03-2018 mødet i Rejsestalden

Skrevet af J Vingaard d. 13-03-20180 Kommentar(er) · 294 Fremvisninger - Udskriv
Susanne i P4 morgenradio
Susanne Bartholin fra Nej til brobetaling i egen kommune, kommer igen i P4 mandag den 12-03-2018 kl. 7:15. Gad vide hvad der nu sker. Et forsigtigt gæt kan være den larmende tavshed fra Frederikssund kommunes side, hvor det i praksis kun har været borgmester John Schmidt Andersen (V), vi har set og hørt. De øvrige medlemmer herunder Hans Andersen (V), der oven i købet også sidder i folketingets trafikudvalg, har trukket mørklægningsgardinerne for som var vi tilbage under 2. verdenskrig. En meget mærkelig forestilling som bærer præg af et lille byråd, der er under massivt pres fra folketing m.fl. om at tie stille. Men det er sandsynligvis ikke kommunens byråd men folketinget, som Susanne vil råbe op.
Så får vi se hvornår byrådet "render ind" på Chistiansborg og "laver (fastelavns), ballade", som det kunne være sagt af borgmesteren selv.

Skrevet af J Vingaard d. 11-03-2018Læs mere · 0 Kommentar(er) · 215 Fremvisninger - Udskriv
Hurra for indslaget i dag på TV2News.
Borgmesteren i Frederikssund kommune, John Schmidt Andersen (V) må i dag på TV2 News ”gå planken ud”, der er i hvert fald vand til 3 sider. Et godt direkte interview, Se det !
Tillykke til borgergruppen, der siger Nej til brugerbetaling på den ny Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord.

Det er en presset borgmester, der dog er mere klar i sine udtalelser end længe hørt, man skulle næsten tro, at han har været på et indledende argumentations kursus hos tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V).

Byrådet "kræver" forhandlinger og laver ”ballade” i trafikministeriet, hvis eller når der indføres chikaner på den gamle, Kronprins Frederiks Bro eller tilkørslerne til denne. -

Og hvis vi, som det tegner nu, er de eneste der skal betale for en regional trafik forbindelse i Danmark, hvilket var en juridisk tvivlsom betingelse til et lille presset byråd i 2014, for at den ny bro efter 50 års venten ikke blev udskudt yderligere jf. de historiske trusler fra trafikministeriet. Vi skrev på denne side den 24-06-2014: "betalings gak gak", se det selv.

For første gang efter mange års kæmpen ved Frederikssund kan vores/ landets problem ses og høres over HELE Danmark også i Ålborg.

Man får lyst til at give en stor tak til journalisterne på regionale aviser, regionale radio og TV kanaler, Ekstra Bladet og ikke mindst i dag TV2 News.

Vejdirektoratets og ministeriets lukkede "beslutnings-bobler" er revnet, sandheden er kommet frem i lyset.

Skrevet af J Vingaard d. 25-02-20180 Kommentar(er) · 290 Fremvisninger - Udskriv
”Der kommer altid en sporvogn og minister til”
Kampen mod brugerbetaling på den ny Kronprinsesse Marys bro fortsætter med øget styrke efter dagens møde med transportminister Ole Birk Olesen (Liberal Alliance). Se det i dag på TV2 Lorry kl. 19.30.

Magen til arrogance, som den ministeren fremviste, skal man vist lede længe efter, nå, men der tales jo også om en snarlig minister rokade i gangene på Christiansborg efter at Søren Gade (V) har valgt at søge mod EU.
Er det ”Liberal” politik at skævvride landet for både handelsliv og borgere, jeg tror det næppe. Det her kan blive en gyser for handelslivet i Frederikssund by og omegn.

Man skulle næsten tro, at en spindoktor febrilsk i sidste øjeblik har hvisket ministeren i øret med argumentet om, at ”betalingen er Frederikssunds tidligere byråds skyld”. Ja der er ikke noget nyt i, man fra folketingets side forsøger at tørre ansvaret af der, men det skyldes ikke mindst en mundtlig trussel fra den tidligere transportminister Henrik Dam Kristensen (A) på vegne af folketingets trafikudvalg til den tidligere borgmester i Frederikssund, en afpresnings metode, som man ellers kun forventer at se i film og i den kriminelle underverden.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) med rådgivere var i tilgift så frække ved mødet ikke at udelukke en tilsidesættelse af kommunens protest mod begrænsninger og evt. betaling på den gamle bro, hvis indtægterne på den ny svigter.

Efter nærmere eftertanke har jeg lyst til at tilføje:
Man kan da håbe på, at den næste trafikminister har lidt mere forståelse for ordene: Liberal og Alliance, og at borgmester John Schmidt Andersen (V) lever op til sit mundtlige løfte fra den 31-01-2018 på Frederikssund torv:

"Frederikssund byråd vil protestere højlydt over betalingen ved Roskilde Fjord straks ministeriet officielt meddeler, følgende", som det skete ved dagens møde i transportministeriet:
"Den 3. Limfjordsforbindelse bliver gratis/ uden brugerbetaling, fordi det er svært at styre og regulere trafikken ved de nuværende forbindelser, så der er en risiko for at der ikke kommer nok betalende biler på den ny".

Det må virke som den rene tågesnak for mange inkl. borgerne i Randers ifbm. deres lille bro.

Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) afholder pt. kurser i klar argumentation, det var måske værd at overveje for mange politikere.

Argumentet for brugerbetaling har fra starten været: "Det er jo bare en 10,er så det betyder ikke noget for den enkelte", "Hvorfor fa´en, spørger jeg, betyder det så, så meget for den samlede statskasse ? " Svar er vist overflødigt, argumentet om en 10,er var og er et blålys.

Flertallet i byrådet incl. 3 af de valgte i Hornsherred er fortsat tavse som graven.
"Kan man da ikke bare fyre en del af byrådet", var der en der spurgte mig om den 31-01-2018 på torvet i Frederikssund under faklernes skær. Et svar er vist også der overflødigt.

Det politiske Pyramidespil om betalingen, mellem stat, kommune og borgere, "skriger fortsat til himlen efter retfærdighed".

Med et glimt i øjet kunne det hævdes at:
Broen snildt kunne være bygget af Frederikssund kommune selv bl.a med Vinge- pengene og ved at opkræve bompenge fra alle, der ikke bor i kommunen, men det ville nok stride med EU systemet og andre mægtige institutioner.

Skrevet af J Vingaard d. 23-02-20180 Kommentar(er) · 268 Fremvisninger - Udskriv
NEJ stemmerne til brugerbetalings vej/ bro afleveres til transportministeren 23-02-2018
Fredag den 23. februar afleverer Susanne Bartholin, Lars Brinch, og Niels Jensen jf Frederiksborg Amts Avis, 13.650 underskrifter for et klart NEJ til den planlagte brugerbetaling på den ny statsvej/ bro over Roskilde Fjord til nuværende transport minister Ole Birk Olesen LA. Han vil forhåbentligt lytte, men er jo underlagt det magtfulde Transport- bygnings- og boligudvalg, hvoraf tre af de ledende medlemmer er nævnt i denne sides forrige indlæg.

Citat fra FDM på MSN:
”Konkret bliver udvidelsen af den fynske motorvej finansieret ved at trække overskud ud af Storebæltsforbindelsen, mens den kommende nye broforbindelse ved Frederikssund bliver en betalingsvej. Efterårets reform af bilafgifterne bliver også delvist finansieret af en kommende motorvejsafgift.”
”bilisterne lægger, selv efter reduceringerne i registrerings afgiften, årligt 50 milliarder i statskassen”. ”Vejafgifterne ender med at blive en ny pengemaskine for statskassen”.

Anlægsloven for Kronprinsesse Marys bro´s paragraf om brugerfinansiering må altså ændres hurtigst, før staten foretager en fejlinvestering i et automatisk betalingsanlæg. Er det ikke det et Folketing kan, hvis de vil og tør kæmpe med et ærligt og åbent sind, som det kunne være sagt af nu afdøde V politiker og borgmester, Poul Thisted Knudsen, Ringsted.

Skrevet af J Vingaard d. 22-02-2018Læs mere · 0 Kommentar(er) · 288 Fremvisninger - Udskriv
Dårlig omtale er normalt bedre end ingen omtale.
Det forrige indlæg ” Den der tier, samtykker” vedr. partiblokkene i Frederikssund byråds tavse accept af og deraf følgende indirekte, ja til den påtænkte brobetaling, har heldigvis medført stor fokus og mange gode indlæg i medierne bl.a. i Frederiksborg Amtsavis.

TV2 News havde også emnet oppe at vende i dag med fremtids/ meningsdanner Liselotte Lyngsø, der jo som meningsdanner har større mulighed for at ytre sig både i radio og på TV2 News end almindelige borgere.
Liselotte Lyngsø hævder, at det kun handler om en latterlig liter mælk. Det er dog en rimeligt dyr liter, der koster en almindelig familie med arbejde i retning af Nordsjælland/ København 7.000- 15.000 kr. ekstra årligt.
Forståelig har hendes påstand vakt stor harme i facebook gruppen, ”Nej til betaling på bro i egen kommune”

Af Liselotte´s egen hjemmeside ”Future Navigator”/ fremtidsforskning fremgår bl.a. et ældre TV indslag om, "at det er bedre at leje, end at eje". Nå men vi skal åbenbart som de eneste her i landet leje en plads på den kommende fjordbro, eller hvad mener hun egentligt?

Husk nu, at de fleste, der bevæger sig fra og til deres arbejde, har betalt afgifter mere end en gang på køb/ registrering af køretøj, moms, vægtafgift og benzin i lange, lange baner.

Transport- bygnings- og boligudvalget i det danske folketing omfatter 3 store områder, men har også hele 29 medlemmer:
Af folketingets egen hjemmeside fremgår bl.a følgende toneangivende medlemmer:
Næstformand: Kim Christiansen (DF), Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Østjyllands Storkreds fra 13. november 2007. Medlem af kommunalbestyrelsen i Mariagerfjord Kommune 2006-2011
Kristian Pihl Lorentzen (V), Folketingsmedlem for Venstre i Vestjyllands Storkreds fra 13. november 2007, Medlem af kommunalbestyrelsen i Kjellerup Kommune 1993-2006
Rasmus Prehn (S), Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds fra 13. november 2007. Interessant hvis nogen herover ville "ytre sig åbent" om spørgsmålet og ikke blot "tier".

Når så er hele Jylland mod nord, øst og vest dækket ind politisk, hvilket forklarer noget om, hvorfor betalingsspørgsmålet lige dukker op ved Frederikssund og tidligere blev planlagt i Sønderjylland vedr. et stykke motorvej der.

Det skyldes ikke pengemangel i dette land, men kun:

"Politik"

Hermed frit citeret: "Politik er noget med visse begrænsninger" nyligt sagt af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ved et pressemøde.

Skrevet af J Vingaard d. 13-02-20180 Kommentar(er) · 315 Fremvisninger - Udskriv
Den lokalpolitiker der tier, vedr. brobetalingen, samtykker
Det er prisværdigt, at borgmester John Schmidt Andersen, V, selv mødte frem foran rådhusets hoveddør onsdag aften den 31-01-2018, før byrådets egentlige møde. Vi var mange protesterende vedr. den planlagte brobetaling, som trodsede kulden med tændte fakler foran rådhuset, men fik kun John´s holdning til den skæbnesvangre beslutning vedr. det fejlagtige Ja til brobetaling, afgivet af et tidligere byråd, minus et enkelt medlem, under ledelse af daværende bormester Ole Find Jensen (A), der afgav Ja´et til daværende transport/ trafikminister, Henrik Dam Kristensen (A).
John Schmidt Andersen, V, synes åbenbart som de fremmødte, at beslutningen om brugerbetaling, er dybt uretfærdig, men vil først protestere for alvor, den dag det endeligt er besluttet i folketinget, at f.eks. de ny Storstrøms- og Limfjordsforbindelser bliver gratis at benytte. Jamen det er jo allerede sket nu, som vi fremmødte sagde til ham, og hvorfor kan den gamle ”Ja” beslutning i Frederikssund byråd ikke forkastes/ genforhandles, Nu.
Jeg kan vanskeligt se hvordan Frederikssund kommune kan blive et ”stuurt” nummer, som det blev påstået af Lars Løkke Rasmussen, V, i et cirkustelt, i Venslev før kommunesammenlægningen.
Men det værste er næsten, at partiblokkene i byrådet herunder socialdemokratiet, (venstre), konservative og dansk folkeparti tier, og end ikke ville/ turde tale med os fremmødte. Kujonagtigt vil jeg mene.
Den der tier, samtykker som bekendt. Sådan tænker transportudvalget på Christiansborg antageligt også.


Skrevet af J Vingaard d. 01-02-2018Læs mere · 0 Kommentar(er) · 394 Fremvisninger - Udskriv
Ikke se, ikke høre, ikke tale
Vejdirektorat optræder med en utrolig arrogance på vegne af transportudvalget i folketinget.
Som en bulldozer lader direktoratet som om, de aktuelle massive protester mod brugerbetaling for benyttelse af den ny bro, hvoraf 75% dog udgøres af et ganske almindeligt stykke dansk landevej, ikke eksisterer/ aldrig er vist på TV .

I stedet indbyder direktoratet nu koldblodigt 5 firmaer til at afgive tilbud på det ny betalingsbom system, altså på trods af de tusindvis af protestester.
Det eneste positive er altså, at betalings anlægget ikke er bestilt endnu, som man ellers let kunne få indtrykket af, men det vil ske til sommer.

Meget samfunds energi, at bruge på et anlæg, som næppe kommer i funktion.

Og byrådsflertallet i Frederikssund, ja det kan minde lidt om en scene i den kendte film ”Min søsters børn vælter Nordjylland".
Byrådsflertallet har heller ikke ”set” lyset fra protestfaklerne på broen og underskrifterne på facebook, og ”taler ikke” om betalingen på den ny bro, men har i stedet netop sendt en delegation til transportudvalget på Christiansborg, for at få togene til at stoppe ved den antageligt kommende S togstation i Vinge.

Håbet om 20.000 måske ”ressourcestærke” beboere i Vinge om mange år, er vigtigere end kommunens nuværende nærmest underforstået 2. klasses borgere.

For at nå de omtalte 50.000 protestunderskrifter mod brugerbetalig i god tid, inden betalingsanlægget bestilles i sommeren 2018, må indsamlingen sandsynligvis speedes yderligere op og gøres landsdækkende.

Skrevet af J Vingaard d. 06-01-20180 Kommentar(er) · 375 Fremvisninger - Udskriv
Nu lysner det, også for kampen mod bruger chikane
Nu lysner det bogstaveligt fordi årets mørkeste dag er nået, og lyset vender tilbage.
Men også for den medvind Frederikssund Byråd giver fornuften med sit høringssvar, hvor man siger pænt "Nej tak" til Vejdirektoratets nøje udtænkte pinsler for de, der fremover benytter sig af den gamle broforbindelse, jf Lokalavisen, Frederikssund.
Listen over pinsler er lang og indeholder bl.a : et ubegrænset antal broåbninger, rødt lys bølger, busstoppesteder midt på vejen.
Dog har byrådet tilkendegivet, at det fremover naturligvis skal være lettere at passere på tværs af J.F. Willumsens Vej.
Vejdirektorat og transportminister/ transportudvalg så måske gerne den gamle bro brænde sammen i mekanikken indenfor kort tid, ved at hæve og sænke den, hver gang en robåd, med mast, stævner ud fra Roskilde eller Hundested.

Men det er jo desværre kun et høringssvar som kommunen har afgivet.

Mere lyst står det til med underskriftindsamlingen mod brugerbetaling på den ny bro, der nu også omfatter Skibby jf. Nej gruppens facebook.

Målet må jo være at indsamle 50.000 underskrifter for at få sagen op i folketinget, så trafik mafiaen, som har udtænkt brugerbetalingen, kommer til kort.

Tryk "Læs mere"

Skrevet af J Vingaard d. 21-12-2017Læs mere · 0 Kommentar(er) · 383 Fremvisninger - Udskriv
Side 1 af 14 1 2 3 4 > >>
Velkommen
På denne side finder du information om den kommende forbindelse over eller under Roskilde Fjord. Forbindelsen bliver enten en bro eller en tunnel, og den vil forbinde Hornsherred i vest med Frederikssund i øst.

Vi vil meget gerne høre fra alle, som har synspunkter om den kommende fjordforbindelse. Du kan kontakte os ved at klikke her.
Hvornår er broen oppe?
Kronprins Frederiks Bro åbner for sejlads hver hele og halve time.

Broen åbner dog IKKE på nedenstående tidspunkter:

Mandag-torsdag: kl. 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00.

Fredag: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00.

Lørdag, søndag og helligdage: Kun hver hele time, dog ikke 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 og 13:30.
Copyright © En Bedre Fjordforbindelse 2007 i samarbejde med www.baxit.dk